Ģimenes un pāru terapijā (atšķirībā no individuālās, kura notiek 45 - 50 minūtes), viena sesija ilgst 90 minūtes. Uz pāru un ģimenes terapiju var griezties, ja radušās grūtības vai nesaskaņas partnerattiecībās vai serežgījumi ģimenes sistēmā, piemēram, grūtības bērnu audzinšānas jautājumos, dažādas ģimenes krīžu situācijas u.c.
Pāru un ģimenes terapija palīdz pilnveidot un uzlabot ģimenes dzīves kvalitāti, palīdz ģimenes locekļiem pieņemt otra uzskatus un viedokli, kā arī veicina lielāku savstarpējo cieņu, sapratni vienam pret otru, iecietību un toleranci.
Par novirzienu:
www.gimenespsihoterapija.lv
Adrese: Pils iela 13, (Bankas māja 3. st. 2 kab.), Sigulda, LV-2150
PSIHOLOGU PRAKSE SIGULDĀ
Valda Rozīte
Psiholoģijas Maģistre
Psihoterapijas speciāliste sistemātiskajā un ģimenes psihoterapijā.
Tel. +371 29114202
e-pasts: valdarozite@tvnet.lv
Adrese: Pils iela 13, (Bankas māja 3. st. 2 kab.), Sigulda.
www.psihologisigulda.lv 2017